TurSEFF Bileşenleri;
Atık Yönetimi

ATIK YÖNETİMİ

Oluşan atık miktarınızı en aza indirerek, giderlerinizi azaltabilir, şirketinizin ve ülkenin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltabilir ve çevremizin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Atık yönetimi yenilikçi ve farklı yöntemlerle, organik ve organik olmayan atıkların miktarını azaltmayı amaçlamaktadır. Atık yönetimi, genel olarak fabrikada üretim aşamasından itibaren atık azaltmayı, atıkların yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü içerir.

FAYDALARI

Atık Yönetimi atıkların en hızlı şekilde azaltılmasını ve firmanın piyasadaki rekabetçiliğinin ve itibarının artmasını sağlamaktadır. Çevresel ve ekonomik açıdan da pozitif etkileri vardır.

TurSEFF ATIK YÖNETİMİ YATIRIMLARI FİNANSMANI

Kredi kullanımının ötesinde, TurSEFF Atık Yönetimi Kredisi kullanıcılarına finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Atık yönetimi faaliyetleri şunları kapsamaktadır; atıktan enerji üretimi, atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşüm için atıkların toplanması, proses ekipmanlarının iyileştirilmesi, daha az malzeme girdili yeni ürün üreten sistemler, geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımı, düşük kimyasal tüketen çamaşır makineleri ve günlük yaşantımızda atık yönetimi. Genel olarak atık azaltımı ile sonuçlanan herhangi bir faaliyet, projeye göre farklılık gösterebilen, önceden belirlenmiş minimum gereklilikleri karşılaması koşuluyla, program tarafından finanse edilmektedir.
 

atıktan enerji üretimi

 atıkların tekrar kullanımı


geri dönüşüm için atıkların toplaması
 proses ekipmanlarının iyileştirilmesi


daha az malzeme girdili yeni ürün üreten sistemler

geri dönüştürülmüş malzemerin kullanımı


düşük kimyasal tüketen çamaşır makineleri

 

ATIK ORANI YOĞUN OLAN SEKTÖRLER

KOBİ’ler için atık yönetiminde en büyük potansiyele sahip olan sektörler; tarımsal ormancılık, hayvancılık, tekstil, plastik, kereste ve doğramacılık ve makine imalatı sektörleridir. Bunlarla birlikte, atık yönetimi tüm sektörlerde uygulanabilir.

ULUSAL HEDEFLER

Atık Yönetimi Yönetmeliği (2015) doğal kaynakların kullanımını en aza indirgemek ve atıkların daha iyi yönetilmesini sağlamak için atıkların azaltımı, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanılmasını teşvik etmektedir. Ulusal Geri Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı (2014-2017), geri dönüşüm yöntemlerini destekleyerek ekonomik fırsatları ve kaynakların daha verimli kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (2011), ambalaj malzemeleri için cam, plastik, metal, kâğıt/mukavva ve ahşap sektöründe yıllık iyileşme hedefleri aşağıdaki gibidir:

YIL

CAM(%)

PLASTİK(%)

METAL(%)

KÂĞIT/MUKAVVA(%)

AHŞAP(%)

2014

44

44

44

44

5

2015

48

48

48

48

5

2016

52

52

52

52

7

2017

54

54

54

54

9

2018

56

56

56

56

11

2019

58

58

58

58

13

2020

60

60

60

60

15

 

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen