TurSEFF Bileşenleri;
Enerji Verimliliği

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerjiyi daha verimli kullanarak, hem enerji faturalarınızı düşürebilir, hem de şirketinizin ve ülkemizin yabancı petrol ve doğalgaz tedarikçilerine olan bağımlılığını azaltmış oluruz. Aynı zamanda enerji verimliliği sayesinde çevremizi korumaya da destek sağlamış oluruz.

Enerji Tasarrufu belirli bir hizmet sunarken yapılan enerji tüketimini, herhangi bir şekilde azaltmayı amaçlamaktadır. Enerji Verimliliği’nin amacı, özellikle hizmetin kalitesinden ödün vermeksizin aynı hizmet ve/veya sonuç elde ederken enerji tüketimini azaltmaktır.

Örneğin, Enerji Tasarrufu, çalışmakta olan aydınlatma armatürlerinin bir bölümünü kaldırıp lümenleri azaltarak (aydınlatma çıkışı) ve/veya mevcut lambaları aynı lümenleri sunarken daha az elektrik tüketecek olanlarla değiştirerek sağlanabilir. Ancak, yalnızca ikinci yaklaşımda mevcut lümen seviyesi korunduğundan, bu önlem enerji verimliliği sayılabilir. Bu sebeple, tüm Enerji Verimliliği önlemleri enerji tasarrufu sağlar, fakat her enerji tasarrufu enerji verimliliği sağlamayabilir.

FAYDALARI

Enerji Verimliliği, enerji tüketimini azaltmanın, enerji güvenliğini geliştirmenin, sera gazı salınımının azaltılmasının ve rekabeti arttırmanın en hızlı ve düşük maliyetli yoludur.

TurSEFF ENERJİ VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARINI FİNANSE ETMEKTEDİR

Normal kredi kullanımının ötesinde, TurSEFF Enerji Verimliliği Kredisi kullanıcılarına, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Genel olarak, enerji verimliliği ile sonuçlanan herhangi bir önlem, projeye göre değişen önceden tanımlanmış minimum kriterleri karşılamak şartıyla TurSEFF tarafından desteklenmektedir.

TurSEFF tarafından finanse edilen enerji verimliliği çalışmalarından bazıları şunlardır; Tesis Yönetimi Kontrol ve İzleme Sistemleri (FMCS), kojenerasyon/trijenerasyon, yüksek verimlilikli elektrik motorları, VSD uygulamaları, kazan iyileştirmeleri, proses makinelerinin değiştirilmesi, yalıtımın iyileştirilmesi, buhar dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesi, ısı geri kazanım sistemlerinin kurulması, aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi, basınçlı hava sistemlerinin iyileştirilmesi vb.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN BAŞARILI BİR İŞ MODELİ; ESCO’lar

ESCO iş modeli hem kamu hem de özel sektörde enerji verimliliği uygulamaları için en yenilikçi ve gelecek vadeden iş modelidir. ESCO, son kullanıcılara enerji verimliliği önlemlerinin uygulanmasını ve enerji tasarrufunun garantisini içeren Enerji Performans Taahhüdü (EPC) hizmetleri sunan tüzel kişidir. ESCO’lar müşterilerine yaptıkları yatırımı garanti ederken, teknik ve bazen de finansal riskler alırlar. Müşteri anlaşmaya varılan EPC’ye bağlı olarak, çok sınırlı bir risk alır ve toplam enerji maliyetinin düşürülmesinden fayda sağlar.

NEDEN ŞİMDİ?

Türkiye’de enerji verimliliği için başlıca faktörler; Enerji Verimliliği Kanunu, Enerji Verimliliği Stratejisi Belgesi ve NEEAP (geliştirilme aşamasında). Bu faktörler tüm sektörlerde enerji verimliliğini ele almakta ve ithalata bağımlılığın ve enerji yoğunluğunun etkisini azaltmayı hedeflemektedir. Artan enerji maliyeti, pazar rekabet gücü ve enerji tedariği güvenliği sektör için önemli itici güçler oluşturmaktadır.

ENERJİ KULLANIMI YOĞUN SEKTÖRLER

Enerji kullanımı en yoğun olan KOBİ ölçekli sektörler; tekstil, yeme&içme, plastik ve makine imalatı. ESCO’lar vasıtasıyla TurSEFF kapsamında finanse edilebilen büyük ölçekli şirketlerin yer aldığı diğer sektörler ise; demir, petrokimya, çimento, cam ve kâğıt.

ULUSAL ENERJİ VERİMLİLİĞİ HEDEFLERİ

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’nin (2012-2023), Türkiye’de son kullanıcılar için belirlediği hedefler;

(1) 2023 yılına kadar enerji yoğunluğunda en az %20’lik bir azalma

(2) 2023 yılına kadar her bir sanayi alt-sektöründeki enerji yoğunluğunda en az %10’luk bir azalma

(3) 2010 yılındaki binaların en az dörtte birinin 2023 yılına kadar sürdürülebilirlik gereksinimlerini karşılaması

(4) Kamu binalarındaki enerji tüketiminde 2015 yılına kadar %10, 2023 yılına kadar ise %20 azalma.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen