TurSEFF Bileşenleri;
Hammadde Verimliliği

HAMMADDE VERİMLİLİĞİ

Hammaddeleri daha verimli kullanarak maliyetlerinizi düşürebilir, şirketinizin ve ülkemizin yabancı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltabilir ve çevrenin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Hammadde tasarrufu, belirli bir ürünün imalatında kullanılan hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, Hammadde Verimliliği ürünün kalitesinde herhangi bir değişiklik yapmadan aynı ürünü imal ederken hammadde tüketimini azaltmayı amaçlamaktadır.

Örneğin Hammadde tasarrufu, bir ürünün kalıbının değiştirilmesi yoluyla hammadde girdisini azaltarak ve/veya hammaddenin proseste geri kazanılmasının sağlanmasıyla hammaddenin genel kullanımını azaltarak elde edilebilir. Ancak, yalnızca ikinci yaklaşımda ürün değişmediğinden dolayı Hammadde Verimliliği sağlanmaktadır. Bu sebeple, tüm Hammadde Verimliliği önlemleri hammadde tasarrufu sağlar, fakat her hammadde tasarrufu Hammadde Verimliliği’yle sonuçlanmayabilir.

 

FAYDALARI

Hammadde Verimliliği, son kullanıcıya hammadde kullanımının ve atık azaltımını en hızlı yolu sağlamaktadır. Aynı zamanda Hammadde Verimliliği genelde su ve enerji verimliliği gibi diğer faydalar da sağlamaktadır. Böylece üreticinin maliyetlerini azaltmada da katkıda bulunur.

 

TurSEFF HAMMADDE VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI FİNANSE EDİYOR

Normal kredi kullanımının ötesinde, TurSEFF Hammadde Verimliliği Kredisi kullanıcılarına finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TurSEFF kapsamında finanse edilebilecek Hammadde Verimliliği faaliyetleri Teknoloji Seçim Arac’ına dahil edilir ve iki kategoriye ayrılır;

Yatay kriterler; tüm sektörlere uygun

Dikey kriterler; sadece belli sektörlere uygun

Genel olarak, hammadde tasarrufu ile sonuçlanan herhangi bir faaliyet, önceden tanımlanmış projeye bağlı olarak değişen minimum gereklilikleri karşılaması koşuluyla TurSEFF tarafından desteklenmektedir.

 

NEDEN ŞİMDİ?

Hammadde Verimliliğinin temel amaçları, ara mallarda ithalata bağımlılığın ve marjinal üretim maliyetlerinin düşürülmesi, rekabetin artması ve atıkların azaltılmasıdır.

 

HAMMADDE KULLANIMI YOĞUN SEKTÖRLER

Tekstil, plastik, kereste & doğrama ve makine imalatı sektörleri, KOBİ’ler arasında hammadde verimliliği için en çok potansiyele sahip sektörlerdir. Bununla birlikte, yatay hammadde verimliliği önlemleri uygulanarak tüm sektörlerde hammadde tasarruf sağlanabilir.

 tekstil


kereste & doğrama


plastik


makine ve imalatı

 

ULUSAL HEDEFLER

1 Temmuz 2013'te kabul edilen Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), diğer politikaların bir parçası olarak konuya değinmesine rağmen, bugüne kadar Türkiye, özel hammadde verimliliği politikası ya da hedef belirlememiştir.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen