TurSEFF Bileşenleri;
Su Verimliliği

SU VERİMLİLİĞİ

Suyu daha verimli kullanarak, faturalarınızı düşürebilir, şirketinizin ve ülkenin su tüketimini azaltabilir ve çevremizin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Su verimliliği kaliteden ödün vermeden daha az su tüketmeyi amaçlamaktadır.Örneğin; su tasarrufu proses suyu gerektiren bir proses makinesinin çalışma saatlerini azaltarak ve/veya bir proses suyu geri kazanım sistemi kurarak sağlanabilir. Yalnızca ikinci yaklaşımda tasarruf önlemi su verimliliği sağlamaktadır, çünkü burada aslında hedeflenen hizmet (proses makinesinin ihtiyacı olan su) devam etmektedir. Bu sebeple, tüm su verimliliği önlemleri su tasarrufu sağlar, fakat her su tasarrufu su verimliliğiyle sonuçlanmayabilir.

FAYDALARI

Su verimliliği, son kullanıcıya su kalitesini arttırmada ve su tüketimini azaltmada en hızlı yolu sağlamaktadır. Aynı zamanda su verimliliği malzeme ve enerji verimliliği konularında da fayda sağlamaktadır. Böylece üreticinin maliyetini azaltmada katkıda bulunur.

TurSEFF SU VERİMLİLİĞİ YATIRIMLARI FİNANSMANI

Normal kredi kullanımının ötesinde, TurSEFF Su Verimliliği Kredisi kullanıcılarına finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup, Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TurSEFF kapsamında finanse edilebilecek Su Verimliliği önlemleri Teknoloji Seçim Aracı'ında bulunmaktadır ve iki kategoriye ayrılır;

  • Yatay kriterler; tüm sektörlere uygun
  • Dikey kriterler; sadece belli sektörlere uygun

En yaygın yatay su verimliliği önlemleri; suyun kapalı döngü yeniden kullanım, kapalı döngü suyun şartlandırmayla geri dönüştürülmesi, otomatik su kapatma vanaları, karşı akım durulama, yüksek basınçlı düşük hacimli iyileştirmeler, yıkama suyunun tekrardan kullanımı, su kaçaklarının azaltılması, düşük su tüketen proses ekipmanları, ısıtma ve soğutma sistemlerinin optimizasyonu ve atık suyun arıtılıp yeniden kullanımı. Genel olarak, su tasarrufu ile sonuçlanan herhangi bir faaliyet, projeye bağlı olarak değişen önceden tanımlanmış minimum gereklilikleri karşılaması koşuluyla TurSEFF tarafından desteklenmektedir.

NEDEN ŞİMDİ?

Tarımda su verimliliğini arttırma ve belediyeler için su kaçaklarını azaltma hedefleri bu sektörler için önemli teşvik edici faktörlerdir. Aynı zamanda su maliyeti ve su kıtlığı, su kullanımının yoğun olduğu sektörler ve özel kuruluşlar için de önemlidir.

SU KULLANIMI YOĞUN SEKTÖRLER

Tarımsal ormancılık, tekstil, yeme&içme ve su hizmeti sektörleri, KOBİ’ler arasında su verimliliği için en çok potansiyele sahip sektörlerdir. Bununla birlikte, yatay malzeme verimliliği önlemleri uygulanarak tüm sektörlerde su tasarrufu sağlanabilir.

ULUSAL HEDEFLER

Özel sektörde su verimliliği için özel bir hedef belirlenmemesine rağmen, büyükşehir belediyeleri yönetmeliğin geçerlilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde su kayıplarını %30 oranında azaltmakla yükümlüdür; diğer belediyeler için de oran aynıdır fakat onlar için verilen süre 9 yıldır. Tarımda Su Kullanımı Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Öncelikli Dönüşüm Programı yürürlükte olup, sulama sistemlerinin modernize edilmesini, su kullanımının bilinçlendirilmesini ve yeni araçların uygulanmasını amaçlamaktadır ancak sektör için belirlenmiş bir hedef yoktur. Ulusal Su Havzası Yönetim Stratejisi (2014-2023) su verimliliğini, su tasarrufunu ve sulama sistemlerinin verimliliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen