TurSEFF Bileşenleri;
Yenilenebilir Enerji

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Yenilenebilir enerji kullanarak, enerji faturalarını düşürebilir, şirketinizin ve ülkenin dış enerji tedarikçilerine olan bağımlılığını azaltabilir ve çevremizin korunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Aynı zamanda, yenilenebilir enerji üretip şebekeye satarak, gelirinizi arttırabilir, ülkenin dış enerji tedarikçilerine olan bağımlılığını azaltabilirsiniz.

Sınırlı olan fosil yakıt kaynakları kullanılarak üretilen enerjinin aksine, yenilenebilir enerji hızlı bir şekilde yenilenebilen kaynaklar yoluyla elektrik, termal enerji, soğutma ve/veya ulaşım için yakıt üretmeyi amaçlamaktadır.

FAYDALARI

Öz tüketim için yenilenebilir enerji, son kullanıcıya enerji tedariğinde güvenlik sağlar, şebekedeki güç piklerini düşürür ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlar. Şebekeye satmak için yenilenebilir enerji üretimi, son kullanıcıya en az 10 yıl boyunca rezerv para birimi cinsinden nakit akışı sağlayabilir ve sera gazlarının azaltımı ile ilgili anlaşmalarla gönüllü olarak iş birliği yaparak ek gelir sağlayabilir. Her iki durumda da çevresel etkileri ile krediden faydalanın itibarına etkileri pozitiftir.

TurSEFF YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI FİNANSMANI

Kredi kullanımının ötesinde, TurSEFF Yenilenebilir Enerji Kredisi’nden yararlanan firmalara finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Yenilenebilir enerji projeleri şunları kapsamaktadır; biyokütleden termal/elektrik, çöp gazından elektrik, güneş enerjisi projeleri (arazi tipi, çatı tipi), rüzgar enerjisi projeleri, sıcak su üretimi için günısı sistemleri, günısı ile kurutma sistemleri, atıksu çamurundan elektrik üretimi, atık suyun yakıt olarak kullanılması, küçük nehir tipi hidroelektrik santralleri, jeotermal ısı pompaları ve jeotermal enerji santralleri. Genel olarak, enerji üretmek için yenilenebilir kaynakları kullanan herhangi bir proje, projeye bağlı olarak değişen minimum gereklilikleri karşılaması koşuluyla, program tarafından desteklenmektedir.

ÖZTÜKETİM İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINDA BAŞARILI BİR İŞ MODELİ: ESCO

ESCO modeli, kamu kurumlarında ve özel sektördeki yenilenebilir enerji yatırımları için en yenilikçi ve gelecek vadeden iş modelidir. ESCO, yenilenebilir enerji sisteminin uygulanmasını ve enerji tedariğini garanti edecek şekilde son kullanıcılara Enerji Performans Sözleşmesi (EPC) hizmetleri sağlayan bir tüzel yapıdır. ESCO’lar projedeki teknik (ve bazen de finansal) riskleri alarak, müşterilerine enerji üretimini garanti ederler. İlgili müşteri, çok daha kısıtlı bir risk alır ve anlaşılan EPC’e göre enerji maliyetlerindeki düşüşten yararlanır.
Biyokütleden ısı

ve elektrik

 

çöp gazından

elektrik
 

Fotovoltaik güneş

enerjisi projeler

(arazi ve çatı tipi)
 


rüzgar enerjisi

projeleri

 
günısı ile kurutma sistemleri
 
sıcak su üretimi için

günısı sistemleri


atıksu çamurundan elektrik üretimi
 
atıksuyun yakıt olarak kullanılması
küçük nehir tipi hidroelektrik santrallerjeotermal ısı pompaları
jeotermal santraller

NEDEN ŞİMDİ?

Yenilenebilir Enerji yatırımının ana teşvik edici sebepleri; büyük ulusal hedefler, ekipman maliyetlerinin ciddi bir şekilde azalması (özellikle güneş ve rüzgar), elektrik gücü tedariğinde iyileşme, ülke genelindeki doğal kaynaklar ve 10 yıllık elektrik alımını rezerv para biriminde (USD) garanti eden YEKDEM tarifesi.

ULUSAL HEDEFLER

Türkiye, 2023 yılına kadar Yenilenebilir enerji kaynakları için Ulusal Yenilenebilir Enerji Planı’nda aşağıdaki hedefleri tanımlamıştır;

  • en az 34 GW kurulu hidroelektrik santrali
  • en az 20 GW kurulu rüzgar enerjisi santrali
  • en az 5 GW kurulu güneş enerjisi santrali
  • en az 1 GW kurulu biyokütle
  • en az 1 GW kurulu jeotermal enerji

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen