HABER


TurSEFF’e katılan ilk Leasing firması Aklease oldu!

26.01.2018


Türkiye’nin önde gelen finansal kiralama şirketlerinden biri olan Aklease ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında yapılan 29 Milyon dolarlık anlaşma ile küçük ölçekli ‘Yenilenebilir Enerji’ ve ‘Kaynak Verimliliği’ projeleri artık TurSEFF kapsamında değerlendirilebilecek. Yenilenebilir Enerji yatırımlarında lider leasing firmalarından biri olan Aklease’in TurSEFF programına dahil olması ile bir çok sektörde makine ve ekipman yenileme ihtiyacına yönelik yepyeni bir finansman modeli de hayata geçmiş olacak.

Diğer kredi programlarından farklı olarak, Aklease ile TurSEFF kapsamında proje geliştiren firmalar, aldıkları kredi ile birlikte TurSEFF teknik ekibinden geniş kapsamlı bir danışmanlık desteğini de herhangi bir ücret ödemeden alabilecekler. TurSEFF danışmanlık destekleri Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilecek ve yatırım sürecinin her aşamasında firmalara ücretsiz olarak verilecek.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

7

faaliyet süresi (yıl)
 

998

finanse edilen projeler

535

milyon Avro değerinde finansman
 

438

ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık CO2eş azalımı

448

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen