HABER


Muğla'da PV Güneş Enerjisi Teknolojileri Fırsat ve Uygulamaları

08.09.2017


Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın Muğla'da düzenlediği konferans boyunca güneş enerjisi yatırımlarında karşılaşılan engeller, fırsatlar ve finansal modelleme konuları tüm taraflarca tartışıldı. Hibe finansman modelleme bölümünde, TurSEFF bilgilendirme konuşması TurSEFF ekibi tarafından yapıldı. Katılımcılar TurSEFF'in enerji piyasasına verdiği desteklere büyük ilgi gösterdi.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

7

faaliyet süresi (yıl)
 

995

finanse edilen projeler

534

milyon Avro değerinde finansman
 

437

ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık CO2eş azalımı

447

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen