HABER


Talesun IBC Solar Stratejik Anlaşma Lansmanı Toplantısı / Çırağan Sarayı / İstanbul

08.09.2017


İstanbul Çırağan Sarayı'nda Solar Baba'nın moderatörlüğünü yaptığı "Talesun ve IBC Güneş Stratejik Anlaşma" paneli boyunca, tüm tarafların güneş enerjisi yatırımlarındaki engelleri, fırsatlari ve finansal modelleme konularında görüş alışverişinde bulunduğu açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. Proje Finansmanı bölümünde yapılına TurSEFF sunumuna tüm izleyiciler büyük ilgi gösterdiler.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

7

faaliyet süresi (yıl)
 

995

finanse edilen projeler

534

milyon Avro değerinde finansman
 

437

ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık CO2eş azalımı

447

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen