Hakkında / TurSEFF

TurSEFF

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak sürdürülebilir enerji yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır.

Program 2010 yılından bu yana Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından geliştirilmiş ve Avrupa Birliği fonu ile desteklenmektedir.

Projenin birinci fazı (2010-2013) ve ikinci fazı (2013’ten bugüne devam etmekte) süresince özel sektörde 900’den fazla enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerine 500 milyon Avro’dan fazla finansman sağlanmıştır. Toplamda yıllık sağlanan CO2eş emisyonu azaltımı, her yıl yaklaşık 800.000 otomobil tarafından yayılan CO2eş emisyonuna eşdeğerdir. Aynı zamanda yıllık enerji tasarrufu, Türkiye’de her yıl neredeyse 3 milyon kişi tarafından tüketilen elektriğe eşittir.

2017’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından TurSEFF’in üçüncü fazı daha kapsamlı bir şekilde başlatıldı;

  • Su verimliliği, hammadde verimliliği ve atık yönetimi yatırımları,
  • Uygun faydalanıcılar kategorisine “Kamu Kurumları” da katıldı.

TurSEFF III’te sağlanacak olan toplam finansman miktarı 400 milyon Avro’dur.

Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir ekip, potansiyel kredi sahiplerinin sürdürülebilir enerji projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve TurSEFF kapsamında başarılı kredi başvuruları hazırlamak için destek sağlamaktadır. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TurSEFF programı, MWH, now part of Stantec, tarafından yönetilen bir konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.

TurSEFF Zaman Tüneli


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

7

faaliyet süresi (yıl)
 

998

finanse edilen projeler

535

milyon Avro değerinde finansman
 

438

ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık CO2eş azalımı

448

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen