Hakkında / TurSEFF

TurSEFF

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır.

Proje Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiştir ve 2010 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenmektedir. İlk faz (2010-2013) ve ikinci faz (2013-2017) süresince 1000’den fazla Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji projelerine 535 milyon €’dan fazla finansman sağlanmıştır. Toplamda yıllık sağlanan CO2eş emisyonu azaltımı, her yıl yaklaşık 840.000 otomobil tarafından yayılan CO2eş emisyonuna eşdeğerdir. Aynı zamanda yıllık enerji tasarrufu, Türkiye’de her yıl neredeyse 3.4 milyon kişi tarafından tüketilen elektriğe eşittir.

2017’de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası tarafından TurSEFF’in üçüncü fazı daha kapsamlı bir şekilde başlatıldı;

  • Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği ve Atık Yönetimi yatırımları,
  • Uygun faydalanıcılar kategorisine “Kamu Kurumları” da katıldı.
  • Kredi haricinde leasing seçeneği de kullanıma sunuldu.

TurSEFF III’te sağlanacak olan toplam finansman miktarı 400 milyon €’dur.

Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir ekip, potansiyel kredi sahiplerinin sürdürülebilir enerji projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olmakta ve TurSEFF kapsamında başarılı kredi başvuruları hazırlamak için destek sağlamaktadır. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

TurSEFF programı, MWH, now part of Stantec, tarafından yönetilen bir konsorsiyum tarafından uygulanmaktadır.

TurSEFF Zaman Tüneli


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

8

faaliyet süresi (yıl)
 

1006

finanse edilen projeler

538

milyon Avro değerinde finansman
 

442

ktoe yıllık
birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık
CO2eş
azalımı

448

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen