ESCO’LAR ve ESCO MÜŞTERİLERİ İÇİN TurSEFF KREDİSİ

ESCO’LAR ve ESCO MÜŞTERİLERİ İÇİN TurSEFF KREDİSİ NEDİR?

ESCO ve ESCO Müşterileri için TurSEFF Kredisi, işletmelerin ESCO’lar tarafından tespit edilen, uygulanan ve finanse edilen enerji verimliliği ve öz tüketim amaçlı enerji üretimi yatırımlarını finanse etmek üzere tasarlanmıştır. Kredinin nihai amacı ESCO’ların kendi müşterileri ile imzaladıkları “Enerji Performans Taahhüdü Sözleşmesi” (EPC) veya “Enerji Tedariği Sözleşmesi” aracılığıyla bir geri ödeme planı sağlamaktır.

ESCO NEDİR?

Son kullanıcının tesisinde enerji hizmetleri ve/veya enerji verimliliğinin arttırılmasını sağlayan her türlü yatırım ESCO çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak projeyi uygulayan ESCO firmasının performansı garanti etmek için finansal risk alması esastır, yani ödemeleri tamamı ya da bir kısmının enerji verimliliğindeki iyileştirmelere ve üzerine anlaşılan diğer performans kriterlerinin sağlanmasına bağlı olması gerekmektedir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

ESCO ve ESCO Müşterileri için TurSEFF Kredisinden hem ESCO firması hem de son kullanıcı olan firma KOBİ şartı aranmaksızın kullanabilir. ESCO anlaşması kamu kurumu veya özel bir kuruluş ile imzalanabilir.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon Avro’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.

Uzmanlarımız, size en iyi çözümü sunmak için yatırım projenizi değerlendirir.

  • Finansman ihtiyacı 250.000 Avro altında olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir “Teknoloji Seçim Aracı” sistemini kullanmaktayız. Uygun tüm ekipman ve kriterler “Teknoloji Seçim Aracı"nda bulunmaktadır. Hemen tıklayıp kontrol edebilirsiniz!
  • Finansman ihtiyacı 250.000 Avro üzerinde olan projeler için, detaylı teknik değerlendirme yapmaktayız. Enerji verimliliği ya da yenilenebilir enerji üretimi etkisi olan tüm yatırımlar, kapsamımız içerisindedir. Uzmanlarımız, projenin risk değerlendirmesinin olumlu olması şartıyla, yatırım için nakit akış projeksiyonunu hazırlayacak ve tesisin kabulü için gerekli olan çevresel ve sosyal standartlara olan uygunluğunu değerlendireceklerdir.

ESCO MODELİNE UYGUN BAŞLICA PROJELER

Bazı yatırım örnekleri: Bina yönetim kontrol ve izleme sistemleri (BMCS), kojenerasyon / trijenerasyon, yalıtım ve aydınlatma sistemlerinin rehabilitasyonu, ısıtma, soğutma ve ısı geri kazanım sistemlerinin rehabilitasyonu, enerji verimliliği yüksek motorların, pompaların ve fanların kullanılması, VSD uygulamaları, öz tüketime dönük yenilenebilir enerji kaynakları (güneş enerjisi sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, biyokütle vb.)

BAŞVURU SÜRECİ

BANKAYA PROJENİN SUNULMASI

BANKANIN KREDİYİ İNCELEME SÜRECİ

PROJE DEĞERLENDİRMESİ

KREDİNİN ONAYLANMASI VE ÖDEME YAPILMASI

PROJENİN UYGULANMASI VE DOĞRULANMASI

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

7

faaliyet süresi (yıl)
 

998

finanse edilen projeler

535

milyon Avro değerinde finansman
 

438

ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık CO2eş azalımı

448

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen