HİZMET SEKTÖRÜ İÇİN TurSEFF KREDİSİ

HİZMET SEKTÖRÜ İÇİN TurSEFF KREDİSİ NEDİR?

Hizmet Sektörü için TurSEFF kredisi, ticari binalardaki (hizmet ve ticaret sektörlerindeki) kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmek üzere tasarlanmıştır. Aracı finansal kurumlar kanalı ile başvuru yapan firmalara finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan ekibimizle kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir ve firmalara ücretsiz olarak verilmektedir.

Hizmet Sektörü için TurSEFF kredisi, yenilebilir enerji, enerji verimliliği, su verimliliği, hammadde verimliliği ve atık yönetimi yatırımlarını kapsamaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

ESCO’lar ve AB KOBİ tanımına uyan (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon Avro veya aktif büyüklüğü 43 milyon Avro altında) ticari bina sahibi/işletmecisi firmalar Hizmet Sektörü için TurSEFF kredisi için potansiyel göstermektedir.

Yatırımcı firmanın ESCO kriterlerine uyan projesinin finansmanı durumunda, yukarıda belirttiğimiz KOBİ sınırlamaları uygulanmamakta ve büyük işletmeler de “Hizmet Sektörü için TurSEFF kredisi”nden yararlanabilmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon Avro’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.

Uzmanlarımız, size en iyi çözümü sunmak için yatırım projenizi değerlendirir.

 

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

Ticari binalarda enerji verimliliği yatırım örnekleri: Bina yönetim kontrol ve izleme sistemleri (BMCS), kojenerasyon / trijenerasyon, yalıtım ve aydınlatma sistemlerinin rehabilitasyonu, jeotermal ısı pompaları, atık su çamurunun yakıt yerine kullanımı, ısıtma, soğutma ve ısı geri kazanım sistemlerinin rehabilitasyonu, atık ısı geri kazanım sistemleri, enerji verimliliği yüksek motorların, pompaların ve fanların kullanılması, VSD uygulamaları, çatı tipi güneş enerjisi sistemleri, gün ısı ile kurutma sistemleri, günısı ile su ısıtma sistemleri vb.

Ticari binalarda su verimliliği yatırımları örnekleri: Suyun kapalı devre yeniden kullanımı, şartlandırma ile suyun kapalı döngü geri dönüşümü, otomatik vanalar, su kaçaklarının azaltılması, düşük su tüketen armatürler, düşük su tüketen çamaşır makineleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin optimizasyonu, atık suyun arıtılması ve çeşitli alanlarda yeniden kullanımı vb.

Ticari binalarda atık yönetimi ve hammadde verimliliği yatırımları örnekleri: Geri dönüşüm için atık toplama, geri dönüştürülmüş hammadde kullanımı, düşük kimyasal tüketen çamaşır makineleri ve alışkanlıkların değiştirilerek daha az atık üretimini hedefleyen yatırımlar vb.

Ticari işletmeler için yenilenebilir enerji yatırım örnekleri: Biyokütleden termal/elektrik üretimi, çöp gazından elektrik üretimi, saha tipi güneş enerji sistemleri, rüzgâr enerji sistemleri, atık su çamurundan elektrik üretimi, küçük nehir tipi hidroelektrik santralleri, jeotermal santraller vb.

Hizmet Sektöründeki kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları için en yüksek potansiyeli, alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, okullar ve iş merkezleri göstermektedir.

BAŞVURU SÜRECİ

BANKAYA PROJENİN SUNULMASI

BANKANIN KREDİYİ İNCELEME SÜRECİ

PROJE DEĞERLENDİRMESİ

KREDİNİN ONAYLANMASI VE ÖDEME YAPILMASI

PROJENİN UYGULANMASI VE DOĞRULANMASI

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

7

faaliyet süresi (yıl)
 

998

finanse edilen projeler

535

milyon Avro değerinde finansman
 

438

ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık CO2eş azalımı

448

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen