KAMU KURUMLARI İÇİN TurSEFF KREDİSİ

KAMU KURUMLARI İÇİN TurSEFF KREDİSİ NEDİR?

“Kamu Kurumları için TurSEFF Kredisi”, kamu kurumları tarafından uygulanacak kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmek amacıyla oluşturulmuştur. Aracı finansal kurumlar kanalı ile başvuru yapan firmalara ve kamu kurumlarına, finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibimizle kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir ve ücretsiz olarak verilmektedir.

“Kamu Kurumları için TurSEFF Kredisi”; yenilebilir enerji, enerji verimliliği, su verimliliği, hammadde verimliliği ve atık yönetimi yatırımlarını kapsamaktadır.

Kredinin nihai amacı, yatırımdan elde edilecek nakit ile bir kredinin ödenmesini sağlamaktır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Krediye başvurabilecek başlıca kamu kurumları aşağıdaki gibidir:;

  • Belediyeler ve iştirakleri
  • Belediye hizmetlerini sağlayan firmalar
  • Belediye dışındaki diğer kamu kurumları

Kamu kurumları tarafından yapılan ihaleleri kazanan imtiyaz sahiplerinin ve belediye hizmetlerini sağlayan firmaların özel sermayeli olması durumda AB tanımlı KOBİ (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon Avro veya aktif büyüklüğü 43 milyon Avro altında) niteliğinde olması gerekmektedir. Kamu sermayeli olan kurum ve firmalar içinse böyle bir şart bulunmamaktadır.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Alanında uzman bir kadrodan oluşan ekibimiz, yatırım projenizi hazırlama süresince mühendislik ve finans alanında teknik destek sunmakta, aynı zamanda teknik eğitimleri sağlamaktadır.

Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon Avro’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.

 

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

Kaynak verimliliği yatırım örnekleri: Su kaçaklarının azaltılması, verimliliği yüksek su pompaları ve motorların kullanımı, aydınlatma, toplu taşıma araç alımları, öz tüketime dönük güneş ve rüzgâr enerjisi sistemleri, su ve atık su sistemlerinde kaynak verimliliği, bölgesel ısıtma, kamu binalarında kaynak verimliliği, arıtma suyunun tekrar kullanımı.

Kamu kurumları için yenilenebilir enerji yatırım örnekleri: Biyokütleden termal/elektrik üretimi, çöp gazından elektrik üretimi, saha tipi güneş enerji sistemleri, rüzgâr enerji sistemleri, atık su çamurundan elektrik üretimi, küçük nehir tipi hidroelektrik santralleri, jeotermal santraller vb.

Yukarıda sunduğumuz kategorilere ek olarak kriterlere uygun olan daha birçok kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini finanse etmekteyiz.

BAŞVURU SÜRECİ

BANKAYA PROJENİN SUNULMASI

BANKANIN KREDİYİ İNCELEME SÜRECİ

PROJE DEĞERLENDİRMESİ

KREDİNİN ONAYLANMASI VE ÖDEME YAPILMASI

PROJENİN UYGULANMASI VE DOĞRULANMASI

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

7

faaliyet süresi (yıl)
 

998

finanse edilen projeler

535

milyon Avro değerinde finansman
 

438

ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık CO2eş azalımı

448

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen