SANAYİ VE TARIM SEKTÖRLERİ İÇİN TurSEFF KREDİSİ

SANAYİ VE TARIM SEKTÖRLERİ İÇİN TurSEFF KREDİSİ NEDİR?

Sanayi ve Tarım Sektörleri için TurSEFF Kredisi, sanayide ve tarımda kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmek üzere tasarlanmıştır. Aracı finansal kurumlar kanalı ile başvuru yapan firmalara finans ve mühendislik alanında yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekibimizle kapsamlı teknik destek sağlamaktayız. Sağlanan bu teknik destek ücretsiz olup Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Sanayi ve Tarım Sektörleri için TurSEFF Kredisi; yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, su verimliliği, hammadde verimliliği ve atık yönetimi yatırımlarını kapsamaktadır.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

ESCO’lar ve AB KOBİ tanımına uyan (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon Avro veya aktif büyüklüğü 43 milyon Avro altında) sanayi ya da tarım sektöründe yer alan firmalar Sanayi ve Tarım Sektörleri için TurSEFF Kredisi için potansiyel göstermektedir.

Yatırımcı firmanın ESCO kriterlerine uyan projesinin finansmanı durumunda, yukarıda belirttiğimiz KOBİ sınırlamaları uygulanmamakta ve büyük işletmeler de “Sanayi ve Tarım Sektörleri için TurSEFF Kredisi”nden yararlanabilmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon Avro’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.

Uzmanlarımız, size en iyi çözümü sunmak için yatırım projenizi değerlendirir.

 

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

Sanayi ve tarım sektörlerinde enerji verimliliği yatırım örnekleri: Proses makineleri değişimi, bina (tesis) yönetim kontrol ve izleme sistemleri (BMCS), kojenerasyon / trijenerasyon, ısıtma, soğutma ve ısı geri kazanım sistemlerinin rehabilitasyonu, enerji verimliliği yüksek motor, pompa ve fanların kullanılması, VSD uygulamaları, emisyonu düşük traktörler vb.

Sanayi ve tarım sektörlerinde su verimliliği yatırım örnekleri: Suyun kapalı devre yeniden kullanımı, suyun kapalı devre geri dönüşümü, otomatik vanalar, ters yıkama, su kaçaklarının azaltılması, düşük su tüketen proses ekipmanları, ısıtma ve soğutma sistemlerinin optimizasyonu, atık suyun arıtılması ve yeniden kullanımı, damla sulama sistemleri vb.

Sanayi ve tarım sektörlerinde atık yönetimi ve hammadde verimliliği yatırım örnekleri: Atıkların proseste yeniden kullanımı, geri dönüşüm için atık toplama, proses ekipmanlarının iyileştirilmesi ve daha az malzeme girdisi ile tasarlanmış yeni ürünlerin tesisi için gerekli sistem ve ekipmanlar.

Sanayi ve tarım sektörlerinde yenilenebilir enerji yatırım örnekleri: Biyokütleden termal/elektrik üretimi, çöp gazından elektrik üretimi, saha tipi güneş enerji sistemleri, rüzgâr enerji sistemleri, atık su çamurundan elektrik üretimi, küçük nehir tipi hidroelektrik santralleri, jeotermal santraller vb.

Kaynak Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji’ye yatırım yapabilecek bazı örnek sektörler: Tekstil, yiyecek&içecek, tarım, makine üretimi, plastik, beton imalatı, inşaat, kereste ve mobilya imalatı, cam, çimento, demir ve demir dışı metaller ve kağıt.

BAŞVURU SÜRECİ

BANKAYA PROJENİN SUNULMASI

BANKANIN KREDİYİ İNCELEME SÜRECİ

PROJE DEĞERLENDİRMESİ

KREDİNİN ONAYLANMASI VE ÖDEME YAPILMASI

PROJENİN UYGULANMASI VE DOĞRULANMASI

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

7

faaliyet süresi (yıl)
 

998

finanse edilen projeler

535

milyon Avro değerinde finansman
 

438

ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık CO2eş azalımı

448

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen