TurSEFF Satıcı Kredisi

TurSEFF SATICI KREDİSİ NEDİR?

Vadeli ödeme Türkiye’de çok yaygın bir ödeme modeli olup birçok yatırımcı kendi özkaynakları veya bankacılık finansmanı yerine tedarikçi kredisi kullanmayı tercih etmektedir. Fakat bu durum satıcıların işletme sermayesi ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Bu ihtiyaca cevap vermek için, TurSEFF Satıcı Kredileri sunmaktadır.

Satıcıların veya bayilerin AB tanımlı KOBİ niteliğinde müşterilerine kredi raporlamasında kullanacakları her bir satış 250.000 Avro (veya muadili para birimi)i ile sınırlandırılmıştır. Satışların, kredi kullanımından sonra yapılması ve finans kurumu ve kredi hamilinin aralarında anlaştıkları süre içerisinde aracı finans kurumuna raporlanması gereklidir. Satıcı ve ilgili bayilere ait kredilerin toplamı 5 milyon Avro’yu geçmemelidir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Uygun projelerin uygulanması için gerekli ekipman, hammadde ve teknolojilerin tedariği ve/veya satışını yapan işletmeler TurSEFF satıcı kredisinden faydalanabilirler.

Satıcılar veya bayiler için KOBİ sınırlaması bulunmamaktadır. Fakat, satış yapılan firmaların AB tanımlı KOBİ (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon Avro veya aktif büyüklüğü 43 milyon Avro altında) niteliğinde olması gerekmektedir. Bu firmalar kamu ya da özel sermayeli olabilir.

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

"Teknoloji Seçim Arac"ında listelenen tüm ekipman ve malzemelerin satışının finansmanı için işletme sermayesi finansmanı sağlanabilir. Ekipmanınızın uygunluğunu kontrol etmek için lütfen tıklayınız!

BAŞVURU SÜRECİ

BANKAYA PROJENİN SUNULMASI

BANKANIN KREDİYİ İNCELEME SÜRECİ

PROJE DEĞERLENDİRMESİ

KREDİNİN ONAYLANMASI VE ÖDEME YAPILMASI

PROJENİN UYGULANMASI VE DOĞRULANMASI

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

7

faaliyet süresi (yıl)
 

998

finanse edilen projeler

535

milyon Avro değerinde finansman
 

438

ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık CO2eş azalımı

448

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen