TurSEFF Üretici Kredisi

TurSEFF Üretici Kredisi Nedir?

“TurSEFF Üretici Kredisi”, “Teknoloji Seçim Arac”ında yer alan kaynak verimliliği ve yenilebilir enerji malzeme ve ekipmanların üretimi, tedariki ve uygulaması ile ilgili kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji üreticilerinin işletme faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla üretim hattındaki sabit kıymet alımlarını finanse etmek amacı ile geliştirilmiştir.

Proje başına alınabilecek maksimum kredi tutarı 1 milyon Avro veya muadilidir.

Yatırımcı firma için başına ise toplam kredi miktarı maksimum 5 milyon Avro’dur.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

“Teknoloji Seçim Arac"ında yer alan ekipman malzeme ve teknoloji imalatı, tedariği ve/veya kurulumu üzerine faaliyet gösteren AB tanımlı KOBİ (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon Avro veya aktif büyüklüğü 43 milyon Avro altında) niteliğindeki firmalar “TurSEFF Üretici Kredisi”nden faydalanabilmektedir. “Teknoloji Seçim Arac"ını kontrol etmek için hemen tıklayın!

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

“Teknoloji Seçim Arac"ında yer alan kaynak verimliliği ve yenilebilir enerji teknolojilerinin üretimi, tedariki ve uygulaması alanında faaliyet gösteren firmaların üretim hattındaki sabit kıymet yatırımları kapsam içerisindedir.

BAŞVURU SÜRECİ

BANKAYA PROJENİN SUNULMASI

BANKANIN KREDİYİ İNCELEME SÜRECİ

PROJE DEĞERLENDİRMESİ

KREDİNİN ONAYLANMASI VE ÖDEME YAPILMASI

PROJENİN UYGULANMASI VE DOĞRULANMASI

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

7

faaliyet süresi (yıl)
 

998

finanse edilen projeler

535

milyon Avro değerinde finansman
 

438

ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık CO2eş azalımı

448

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen