TurSEFF Yenilenebilir Enerji Kredisi

TurSEFF Yenilenebilir Enerji Kredisi Nedir?

TurSEFF Yenilenebilir Enerji Kredisi, 2023 yılına kadar “Ulusal Yenilenebilir Enerji Hedeflerine” ulaşılmasına katkıda bulunurken, birincil enerji tüketiminde ve karbon emisyonlarında ulusal düzeyde düşüşü sağlayacak yeni sürdürülebilir enerji yatırımlarını finanse etmek amacıyla geliştirilmiştir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Avrupa Birliği KOBİ tanımına uyan (250’den az çalışanı ve yıllık satış hacmi 50 milyon Avro veya aktif büyüklüğü 43 milyon Avro altında) işletmeler “TurSEFF Yenilenebilir Enerji Kredisi”nden faydalanabilmektedir.

SÜREÇ NASIL İŞLER?

Proje başına kullanılabilecek maksimum finansman tutarı 5 milyon Avro veya muadilidir. Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon Avro’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon Avro’ya kadar finansman kullanabilir. Uzmanlarımız, size en iyi çözümü sunmak için yatırım projenizi değerlendirir.

  • Finansman ihtiyacı 250.000 Avro altında olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir “Teknoloji Seçim Aracı" sistemini kullanmaktayız. Uygun tüm ekipman ve kriterler “Teknoloji Seçim Aracı"nda bulunmaktadır. Hemen tıklayıp kontrol edebilirsiniz!
  • Finansman ihtiyacı 250.000 Avro üzerinde olan projeler için, “Detaylı Teknik Değerlendirme” yapmaktayız. Toplam kapasitesi 10 MW’ın altında kalan yenilenebilir enerji sistemleri kapsamımız içerisindedir. Uzmanlarımız, projenin risk değerlendirmesinin olumlu olması şartıyla, yatırım için nakit akış projeksiyonunu hazırlayacak ve tesisin kabulü için gerekli olan çevresel ve sosyal standartlara olan uygunluğunu değerlendireceklerdir.

HANGİ PROJELER FİNANSE EDİLİR?

Yenilenebilir enerji projeleri: Biyokütleden termal/elektrik, çöp gazı, güneş enerjisinden elektrik üretimi projeleri (saha tipi, çatı tipi), rüzgâr enerjisi projeleri, elektrik üretimi için atık su çamuru kullanımı, küçük ölçekli nehir tipi hidroelektrik santralleri, jeotermal ısı pompaları veya jeotermal enerji santrallerini kapsamaktadır.

BAŞVURU SÜRECİ

BANKAYA PROJENİN SUNULMASI

BANKANIN KREDİYİ İNCELEME SÜRECİ

PROJE DEĞERLENDİRMESİ

KREDİNİN ONAYLANMASI VE ÖDEME YAPILMASI

PROJENİN UYGULANMASI VE DOĞRULANMASI

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

7

faaliyet süresi (yıl)
 

998

finanse edilen projeler

535

milyon Avro değerinde finansman
 

438

ktoe yıllık birincil enerji tasarrufu

2.1

Mton yıllık CO2eş azalımı

448

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen