SSS

Kaynak verimliliği; enerji verimliliğini, su verimliliğini, hammadde verimliliğini ve atık yönetimini içermektedir.


Evet. Projenin üçüncü fazı, kamuda da kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin finanse edilebilmesi için tasarlandı.


Hayır. Herhangi bir KOBİ sınırlaması yoktur.


Evet. TurSEFF kapsamında finanse edilecek olan kamu kurumlarına ait projeler için yapılan Uygunluk Değerlendirmesi sırasında, yararlanacak olan kamu kurumunun türüne, projenin türüne ve boyutuna bağlı olan kamu alım kriterlerine uygun olarak tedarik edildiğini de değerlendiririz.


Hayır. Başvuru yapmak oldukça kolay ve basittir! TurSEFF kredileri satın alma/ihale (sadece kamu kurumları için), teknik ve finansal değerlendirmeyi içermekle birlikte, bu işler ekibimiz tarafından ücretsiz ve sizin için ek bir yük olmadan gerçekleştirilmektedir.


 1. TurSEFF programına dahil bankalardan birini seçin;
 2. Daha detaylı değerlendirme için projenizin ilgili dokümanlarını bankanızla paylaşın;
 3. Matbu iyi niyet mektubunu imzalayın
 4. Banka firmanızı finanse etmek için yeşil ışık yakar
 5. Projeniz Turseff’e uygun ise seçtiğiniz banka ile bir kredi anlaşması imzalarsınız
 6. Aldığınız krediyi yenilenebilir enerji/kaynak verimliliği yatırımında kullanırsınız

Bu tamamen size bağlıdır. Ekibimiz bu konuda tarafsızdır.


TurSEFF ekibimiz;

 • Projenizi satın alma/ihale (yalnızca kamu kurumları için) açısından, teknik ve ekonomik açılardan bağımsız bir gözle değerlendirip kredi başvurunuzu destekleyen bir dokümantasyon paketi hazırlar.
 • Potansiyel kaynak verimliliğini ve yenilenebilir enerji fırsatlarını belirlemenize yardımcı olması için Şirketinize ücretsiz teknik yardım hizmetleri sunar

Evet. TurSEFF, EBRD aracılığı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilir.


Bu konuda herhangi bir yönlendirme yoktur. Kredinin para birimi son kullanıcı ve Anlaşmalı Finansal Kurumlar arasında belirlenir.


TurSEFF kredi koşulları (faiz oranları, vade, ödemesiz dönem, ve teminatlar) Anlaşmalı Finansal Kurum ve son kullanıcı arasında belirlenir.


Evet. Toplam yatırım o kategorideki kredi üst limitini aşmadığı sürece toplam yatırımın %100’üne kadar finansman sağlanabilir.


Hayır. Her kredi kategorisinin farklı üst limiti bulunmaktadır. Kullanılabilecek kredi üst limitleri:

 • Teknoloji Seçim Aracı vasıtasıyla endüstriyel, tarım, ticari, yenilenebilir enerji yatırımcıları, ESCO'lar ve kamu kurumları için basit kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri 250.000 Euro'ya kadar;
 • Endüstriyel, ticari, yenilenebilir enerji yatırımcıları, ESCO'lar ve kamu yararlanıcıları için kompleks kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projeleri 5 milyon Euro'ya kadar;
 • Üretici kredileri 1 milyon Euro’ya kadar;
 • Satıcı kredileri 5 milyon Euro’ya kadar (250.000 Euro'ya kadar son kullanıcılara yapılan satışlar)

Hayır. TurSEFF, piyasa koşullarına kıyasla avantajlı kredi koşulları sunmaktadır, fakat hibe bulunmamaktadır.


 1. Tam zamanlı çalışan sayısının 250 kişinin altında olması
 2. Yıllık cirosu 50 milyon Euro'yu aşmayan veya yıllık bilanço toplamı 43 milyon Euro'yu geçmemesi;
 3. Bu tür işletmenin, diğer işletmelerdeki sermayesinin veya oy hakkının % 25'inden daha azına sahip olması (hangisi daha yüksekse)

 • Özel endüstri, tarım ve hizmet sektörlerindeki firmalar
 • Özel sektördeki belediye hizmeti sağlayan firmalar
 • Yenilenebilir enerji yatırımcıları ve;
 • Uygun kaynak verimliliği ekipmanları üreticileri

 


 • Satıcılar ve bayiler
 • ESCO’lar
 • Kamuya ait belediye hizmet sağlayan kurumlar

Hayır. Onlar büyük ölçekli kuruluşlar olabilir.


Binek arabaları uygun değilken, minibüs, otobüs, traktör, inşaat makinesi gibi ticari araçlar uygundur.


Hayır. Şebekeye bağlı elektrik üretimi ve/veya ulaştırma için biyoyakıt (biyodizel, biyo-etanol gibi) kullanılması uygun değildir.


Yeni binalarda yapılan yatırımlar yalnızca Teknoloji Seçim Aracı üzerinden gerçekleştirilecek finansman için (< 250,000 EUR) uygundur.


Hayır. Bu satın alma, kiralama veya finansal kiralama uygun bir yatırım maliyeti değildir.


Hayır. Yatırım, yalnızca mevcut tesislerde kaynak verimliliğininin artırılması veya yenilenebilir enerji üretimi için kullanılabilir.


Evet. Faydalanan firmanın mevcut üretim kapasitesinin iki katını aşan kapasiteyi arttıran yatırım uygun değildir. İstisnai bir çerçevede ve EBRD'nin yazılı onayı ile TurSEFF, mevcut kapasitenin iki katından daha fazla kapasite artırımını finanse edebilir, ancak kredi miktarının veya kiralanmış ekipmanın yatırım bedelinin kredi için uygun olan miktarı aşağıdaki gibi sınırlandırılacaktır:

2 x yatırım öncesi üretim kapasitesi

x projenin yatırım maliyeti

Yatırım sonrası üretim kapasitesi


Hayır. TurSEFF ekibi herhangi bir satıcı veya üreticiyi tavsiye etmez. Farklı üretici ve tedarikçilerin TurSEFF finansmanına uygun ürünleri TurSEFF web sitesinde yayınlanmaktadır. Bu liste dinamiktir ve düzenli olarak güncellenir.


Hayır. TurSEFF, akreditasyon ya da sertifikalandırma kuruluşu değildir. TurSEFF, bu aracın içeriği veya doğruluğuyla ilgili herhangi bir garantide veya beyanda bulunmamakta ve yasalar tarafından izin verilen azami oranda, sınırlama olmaksızın iş kesintisi, kar kaybı, üretim, sözleşmeler, şerefiye veya öngörülmüş tasarruflar da dahil olmak üzere doğrudan, dolaylı veya önemli olarak meydana gelen hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir.


Önce ekipmanınız için Teknoloji Seçim Aracı kriterlerini kontrol etmelisiniz. Ekipmanınız minimum gereklilikleri karşılıyorsa, web sitemizden bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ekibimiz, ürünün minimum kriterlere uygunluğunu kontrol edip listeye ekleyecektir.


Evet. Müşterileriniz planlanan yatırımın pro-forma faturasını ve/veya fizibilite raporuyla, katılımcı bankaya TurSEFF kredisi başvurusunda bulunabilirler. Ancak nihai kullanıcının KOBİ tanımına uyması gerekir.


Evet. Katılımcı banka ile yatırımın ayrıntılarını paylaşarak "Üretici" kredisi için TurSEFF’e başvurabilirsiniz. Maksimum kredi tutarı 1 milyon Avro'dur.


Bu alt kategori altındaki krediler, Capex veya makinelerin iyileştirilmesi gibi kalıcı nitelikteki yatırımların desteklenmesi için kullanılacaktır. Enerji verimliliği için En İyi Mevcut Teknolojilere (BAT) ilişkin yatırımlara öncelik verilmektedir. Maksimum kredi tutarı 1 milyon Avro'dur.


Bir Teknoloji Seçin

Finanse edilecek olan yüksek performanslı ekipman ve malzemeleri seçin.

DAHA FAZLA

Elektrik Motorunuzu Seçin

Yüksek verimlilik sınıfına (IE3 Sınıfı) ait motorlar ile mevcut motorların değiştirilmesiyle elde edilecek potansiyel enerji tasarrufu ve basit geri ödeme süresini hesaplayın.

DAHA FAZLA

Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız

DAHA FAZLA

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen